GVC-Ekokompassi ympäristöohjelma

GVC työstää ympäristöohjelmaa Ekokompassin kanssa. 

Tavoitteena on toteuttaa ohjelma ja pitää yllä siihen määriteltyjä kriteereitä. 

Seuraavassa lista asioista joihin tässä ohjelmassa keskitytään.

Jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu
* Jätteet
* Hyötykäyttöaste 
Energiatehokkuus ja uusiutuva energia
* Energiankulutus
Vastuulliset hankinnat
* Sertifikaatti
Materiaalitehokkuus
* Materiaalien käyttö
* Vedenkulutus
Logistiikka ja liikkuminen
* Kuljetukset
* Liikkumisen tehostaminen
Viestintä ja vaikuttaminen
* Aloitteet
* Ympäristökoulutus
Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
* Alihankinnat
Muu osa-alue
* Kustannukset
* CO2-päästöt